Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POTNIŠKE LADJE

 

Registracija oseb na potniških ladjah 

 

V skladu z Pravilnikom o registraciji oseb na potniških ladjah (Ur. l. RS., št. 73/06), ki upošteva določila Direktive Sveta 98/41/ES, je vsaka potniška ladja, registrirana v Republiki Sloveniji, in vsaka tuja potniška ladja, ki prihaja v pristanišče ali sidrišče v Republiki Sloveniji, dolžna podati vlogo za odobritev sistema štetja in registracije oseb na potniških ladjah.


Potniška ladje pa je vsako plovilo, ne glede na dolžino, ki lahko prevaža več kot 12 potnikov.

 

Dodatne informacije so na voljo na telefonskih številkah (05) 6632 112 ali (05) 6632 104.

 

Navodila za izstavitev atesta za sistem registracije potnikov na slovenski potniški ladji

 

Navodila za izstavitev atesta za sistem registracije potnikov na tuji potniški ladji

 

Vloga za odobritev sistema štetja in registracije oseb na potniških ladjah 

 

Pravice potnikov

 

Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 določa pravila za prevoz po morju in celinskih plovnih poteh o:

  • nediskriminaciji med potniki v zvezi s pogoji prevoza, ki jih zagotavljajo prevozniki,
  • nediskriminaciji ter pomoči invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo,
  • pravicah potnikov v primeru odpovedi ali zamude potovanja,
  • minimalnih informacijah, ki jih je treba zagotoviti potnikom,
  • obravnavanju pritožb in
  • splošnih pravilih glede izvrševanja.

Več o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ->

 

V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh (Uradni list RS, št. 49/13) izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo nadzor v zvezi s prvim in drugim odstavkom 9. člena, 13. in 14. členom Uredbe 1177/2010/EU.

 

Potnik vloži prijavo v zvezi s kršitvami Uredbe 1177/2010/EU  pri prevozniku ali upravljavcu terminala.

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo deluje kot organ za obravnavanje prijav za zadeve v zvezi s prvim in drugim odstavkom 9. člena, 13. in 14. členom Uredbe 1177/2010/EU, če prijave potnikov niso bile rešene pri prevozniku ali upravljavcu terminala v skladu s 24. členom Uredbe 1177/2010/EU in ob upoštevanju zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

 

Prijava, ki nam jo posredujete, naj vsebuje čimveč podatkov o morebitni kršitvi. Lahko jo posredujete pisno, po telefonu ali elektronski pošti. Če želite govoriti z nami nas lahko pokličete v času uradnih ur ->

  

Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč