Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Dne 23. marca 2001 je državni zbor sprejel temeljni predpis s področja pomorstva, to je Pomorski zakonik, usklajen s pravnim redom Evropske unije, ki predvideva podzakonske akte, s katerimi se podrobneje uredi posamezna področja, ki niso v celoti opredeljena v Pomorskem zakoniku.

Temeljna predpis s področja pomorstva je:

 

Pomorski zakonik,Ur. l. RS, št 120/06 (PZ-UPB2) - uradno prečiščeno besedilo

 

 

Na strani veljavni predpisi so dostopni:

  • zakoni s področja pomorstva in drugi zakoni, ki jih izvaja Uprava RS za pomorstvo,
  • podrejeni predpisi za vsak posamezen zakon,
  • podatki o predpisih, na katere posamezen zakon vpliva,
  • zakonodaja ES povezana s predpisom

Seznam vseh predpisov s področja pomorstva in celinskih vod
je možno dobiti na naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/ in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.


Seznam predpisov s področja pomorstva, ki jih je izdala evropska skupnost je mogoče dobiti na naslovu http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm.