Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Dne 23. marca 2001 je državni zbor sprejel temeljni predpis s področja pomorstva, to je Pomorski zakonik, usklajen s pravnim redom Evropske unije, ki predvideva podzakonske akte, s katerimi se podrobneje uredi posamezna področja, ki niso v celoti opredeljena v Pomorskem zakoniku.

Temeljna predpis s področja pomorstva je:

 

Pomorski zakonik,Ur. l. RS, št 120/06 (PZ-UPB2) - uradno prečiščeno besedilo

 

 

Na strani veljavni predpisi so dostopni:

  • zakoni s področja pomorstva in drugi zakoni, ki jih izvaja Uprava RS za pomorstvo,
  • podrejeni predpisi za vsak posamezen zakon,
  • podatki o predpisih, na katere posamezen zakon vpliva,
  • zakonodaja ES povezana s predpisom

Seznam vseh predpisov s področja pomorstva in celinskih vod
je možno dobiti na naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/ in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.


Seznam predpisov s področja pomorstva, ki jih je izdala evropska skupnost je mogoče dobiti na naslovu http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm.