Skoči na vsebino

NARAVNI REZERVAT STRUNJAN

 

Varstveni režim

 

(iz Uredbe o Krajinskem parku Strunjan, Uradni list RS, št. 107/2004, 114/04 - popr., 83/06, 71/08, 77/10 in 46/14 – ZON-C)

 

V Naravnem rezervatu Strunjan je prepovedan(o):

 • negospodarski ribolov,
 • loviti ali nabirati živali brez soglasja Zavoda RS za varstvo narave,
 • izkopavati, poškodovati ali nabirati rastline, tako morske kot kopenske, njihova semena ali plodove,
 • odkopavati, lomita ali razbijati kamnine oziroma okamenine,
 • odlagati ali odmetavati odpadke,
 • povzročati hrup, eksplozije ali vibracije,
 • požigati in kuriti.

V osrednjem delu rezervata, ki vključuje Zaliv sv. Križa (Mesečeva zaliv) in Rt Ronek je poleg tega prepovedano tudi:

 • plutje na motorni pogon in sidranje,
 • vznemirjanje, ubijanje ali odvzemanje živali prostoživečih vrst in njihovih razvojnih oblik iz narave,
 • gospodarski ribolov,
 • avtonomno potapljanje.

Več ->