Skoči na vsebino

PROŠNJE

 

Popravila in druga dela, ki onesposobijo ladjo za manevriranje

 

Uprava lahko na zahtevo poveljnika ladje in v soglasju z upravljavcem pristanišča dovoli popravilo stroja na ladji ali druga dela, ki začasno onesposobijo ladjo za manevriranje (4. člen Pravilnika o pogojih za opravljanje pomorskega prometa). 

   

Kurjenje odprtega ognja

 

Peta alineja 19. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje pomorskega prometa določa, da se lahko odprti ogenj na obali ali na plovilu kuri le z dovoljenjem Uprave.

 

Upravna taksa za pridobitev dovoljenja za imobilizacijo ladijskega motorja, popravila, varjenje in uporabo odprtega ognja na obali ali na plovilu se Upravi za pomorstvo plača v višini 22,60 EUR.

 

Način plačila upravne takse:

  • na blagajni URSP v Kopru,
  • z vplačilom na TRR: SI56 01100-1000315637,
  • koda namena: GOVT, 
  • referenca prejemnika: SI11 24325-7111002