Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZORČENJE

Vzorčenje in analiza goriva za plovila glede vsebnosti SOx – plačilo stroškov vzorčenja 

 

V skladu s 7. členom Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 76/2011, 56/2014 in 35/2018) in Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/253 z dne 16. februarja 2015 o določitvi pravil glede vzorčenja in poročanja iz Direktive Sveta 1999/32/ES v zvezi z deležem žvepla v gorivih za plovila, se izvaja vzorčenje in analiza goriv na plovilih. Izbrani izvajalec monitoringa za leti 2018 in 2019 je družba SGS Slovenija d.o.o..  

 

Pravna podlaga za plačilo stroškov vzorčenja in analize vzorcev: 

 

Skladno s 7. čl. Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo zahteva, da ladjar odda zapečateni vzorec dobavljenega goriva za plovila izvajalcu monitoringa. Plačnik storitev vzorčenja in analize goriva na ladjah v slovenskih pristaniščih, z namenom ugotavljanja dejanske vsebnosti deleža žvepla v ladijskih gorivih, je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

 

V primeru pozitivnega rezultata analize ladijskega goriva (kadar je prekoračena predpisana meja vsebnosti žvepla v ladijskem gorivu) mora ladjar poleg predpisane sankcije poravnati tudi stroške vzorčenja in analize goriva.