Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS LADIJ

 

Državna pripadnost in identifikacija ladij

 

Slovensko državno pripadnost si ladja pridobi z vpisom v slovenski ladijski register oziroma z izdajo začasnega vpisnega lista in s tem pravico in dolžnost, da izobesi slovensko zastavo.

 

Ladja, ki je vpisana v register, mora imeti ime in klicni znak, potniška ladja bruto tonaže nad 100 in ladja bruto tonaže nad 300 mora imeti številko IMO. Na ladji morata biti vidno označeni ime ladje in pristanišče vpisa.

 

Slovenski ladijski register vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

 

 

Vpis ladij

 

Ladje se vpisujejo v naslednje vpisnike: vpisnik trgovskih ladij, vpisnik jaht, vpisnik ribiških ladij, vpisnik javnih ladij, vpisnik ladij v gradnji, vpisnik vojaških ladij, ki se vodi pri ministrstvu, pristojnem za obrambo.

 

V register je lahko vpisana:

  • ladja, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah Evropske unije,
  • ladja, ki je v več kakor polovični lasti tuje osebe, katere ladjar je oseba iz prejšnje točke, če se z vpisom strinja lastnik ladje.

V register se ne more vpisati jedrska ladja.

 

Postopek vpisa ladje