Skoči na vsebino

ZAVAROVANJE ČOLNA

 

Obvezno zavarovanje čolnov proti odgovornosti za
škodo povzročeno tretjim osebam

 

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 67/02), ki v 33. a  členu določa, da mora lastnik oz. uporabnik čolna na motorni pogon z močjo večjo kot 3,75 kW, ki je vpisan  pri Upravi RS za pomorstvo, skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja.

 

Na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor je objavljen veljavni seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS. Veljavno zavarovanje je mogoče skleniti pri zavarovalnici, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov pod oznako D - Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam.