Skoči na vsebino

ZAVAROVANJE ČOLNA

 

Obvezno zavarovanje čolnov proti odgovornosti za
škodo povzročeno tretjim osebam

 

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu v 33. a  členu določa, da mora lastnik čolna oziroma uporabnik čolna na motorni pogon z močjo večjo kot 3.7 kW, ki je vpisan v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo čolna povzroči tretjim osebam zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, razen proti odgovornosti za škodo na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz.

 

Na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor je objavljen veljavni seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS. Veljavno zavarovanje je mogoče skleniti pri zavarovalnici, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov pod oznako D - Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam.