Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PLOVILA V TUJINI

Podaljšanje veljavnosti plovnega dovoljenja za plovila slovenskih državljanov, ki imajo plovila registrirana v republiki Sloveniji s stalnim privezom v tujini

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko državljanu Republike Slovenije podaljša veljavnost plovnega dovoljenja za plovilo v njegovi lasti, ki je registrirano v Republiki Sloveniji in ima stalni privez oziroma se nahaja na območju druge države, pod naslednjimi pogoji:

  • lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja s plovilom, ki je registrirano v Republiki Sloveniji in ima stalni privez ali se nahaja v drugi državi, mora na Upravi RS za pomorstvo predložiti vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za plovbo pred iztekom veljavnosti,
  • vlogi za podaljšanje dovoljenja za plovbo je potrebno priložiti original zapisnika o opravljenem pregledu plovila, ki ga je izdal pristojni organ države, v kateri se plovilo nahaja,
  • originalu zapisnika o opravljenem pregledu plovila je potrebno predložiti  tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.