Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS ČOLNOV

 

Vpis čolnov, označbe in imena čolnov, ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo, določitev območja plovbe in izdajo dovoljenj za plovbo, tehnične pogoje, opremo čolnov in plovil za plovbo na divjih vodah, plovbo tujih čolnov, pogoje za posadko čolnov ter postavitev, uporabo in vpis plavajočih naprav ureja Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah.

 

Definicija čolna

 

 

Čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 m.

 

Registracija čolna

 

Morski čolni se vpisujejo v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava RS za pomorstvo, Koper in njeni izpostavi v Izoli in Piranu oziroma v vpisnik čolnov celinske plovbe pri upravni enoti, na območju katere se čoln nahaja in uporablja. V vpisnik morskih čolnov se lahko vpiše čoln, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah Evropske unije.

 

V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen:

 • čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu;
 • športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega plovila;
 • čolna krajšega od 3 m, razen če ima motorni pogon z močjo nad 3,7 KW.

Zaradi hitrejše izvedbe postopka pregleda in vpisa čolna strankam priporočamo, da se predhodno najavijo pri referentu za vpis čolnov. Pred pričetkom navtične sezone Uprava RS za pomorstvo vsako leto vrši preglede plovil tudi v Ljubljani in Mariboru. Datum in kraj pregleda bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja in spletnih straneh v rubriki aktualno.

 

Obvestilo o vpisu plovil in motorjev plovil po 01.01.2007.

 

Dokumenti, ki so potrebni za registracijo čolna

 

Zahtevo za vpis čolna vloži  lastnik čolna pri Upravi RS za pomorstvo, njeni izpostavi oziroma upravni enoti. Zahtevi je potrebno priložiti listino, ki dokazuje lastništvo čolna in motorja. Listine so:

 • račun za čoln oziroma za motor,
 • overjena kupoprodajna pogodba (vzorec kupoprodajne pogodbe) za čoln oziroma motor,
 • carinska deklaracija za čoln oziroma motor, ki je bil nabavljen v tujini,
 • spričevalo (certificate of conformity) o gradni čolna, ki ga izda priznani klasifikacijski zavod v EU,
 • listina (document of conformity) o ustreznosti gradnje, ki jo izda proizvajalec.
 • potrdilo o izbrisu čolna iz drugega vpisnika.

Izplutje iz pristanišča:

 

Čoln lahko izpluje iz pristanišča:

 • če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti, ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo,
 • če je zanj izdano dovoljenje za plovbo,
 • če ga upravlja usposobljena oseba.

Pregled čolna

 

Ali je čoln po svoji konstrukciji, plovnih lastnostih in opremi sposoben za plovbo v določenih mejah plovbe, se ugotavlja s pregledom. Pregled čolna je lahko osnoven, reden ali izreden. Za plovila do 12 metrov se opravi pri Upravi RS za pomorstvo Koper oziroma pri njenih izpostavah v Izoli in Piranu ali pri pooblaščenem klasifikacijskem zavodu. Pregled čolnov dolžine nad 12 metrov pa izvaja pooblaščen klasifikacijski zavod.

 

a) osnovni pregled čolna* se opravi, ko čoln ni v vodi, pred vpisom čolna v vpisnik in tudi po vsaki njegovi obnovi ali rekonstrukciji; ob osnovnem pregledu se opravi tudi izmeritev čolna;

 

b) redni pregled čolna* se opravi glede na namembnost čolnov v naslednjih časovnih obdobjih:

 • za javni prevoz oseb ali za smučanje na vodi - vsako leto,
 • za druge gospodarske namene - vsaki dve leti,
 • za javne namene,
 • za osebne namene - vsakih pet let.

c) izredni pregled čolna je obvezen, kadar je čoln imel izreden dogodek (trčenje, potopitev, požar ipd.), ter v primerih, kadar obstaja utemeljen sum, da čoln ne izpolnjuje pogojev glede sposobnosti za plovbo oziroma, da stanje čolna glede konstrukcije ali plovnih lastnosti ali opreme očitno ne ustreza veljavnim listinam.

Informacije o pregledih čolnov, ki jih bo Uprava RS za pomorstvo izvajala v letu 2007

izven sedeža uprave oziroma njenih izpostav, so dosegljive v rubriki novice.

 

 

* - v primeru da se čoln za osebne namene vpiše v vpisnik čolnov v roku enega leta od njegove izdelave, se prvi redni pregled čolna opravi po desetih letih od vpisa, naslednji redni pregledi pa vsakih pet let. Dovoljenje za plovbo se v navedenem primeru izda za obdobje pet let.

 

Podaljšanje veljavnosti plovnega dovoljenja za plovila slovenskih državljanov, ki imajo plovila registrirana v republiki Sloveniji s stalnim privezom v tujini

 

 

 

Vpogled v podatke iz vpisnika čolnov

 

 

Vpis plovil, ki se nahajajo na hrvaškem

 

Za plovila, ki se nahajajo na hrvaškem (oziroma v tujini), opravi pregled za ugotovitev sposobnosti čolna za plovbo pooblaščeni klasifikacijski zavod.