Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROJNA SLUŽBA

Pooblastila o nazivu v strojni službi so:

a) častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW III/1),

b) drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW III/2) ,

c) upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW III/2),

č) drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW (STCW III/3),

d) upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW (STCW III/3),

e) član posadke v sestavi strojne straže (STCW III/4),

f) usposobljeni pomorščak stroja (STCW III/5),

g) častnik elektronik (STCW III/6) in

h) ladijski električar (STCW III/7).

 

Pooblastilo o nazivu izda uprava na podlagi vloge kandidata, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) če je izkazana identiteta kandidata,

b) če starost kandidata ustreza zahtevam za pridobitev posameznega pooblastila,

c) če kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje, kar izkazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki ga je izdal poobalščeni zdravnik,

č) če so zahtevana plovbna doba in obvezna usposabljanja kandidata v skladu z zahtevami za pridobitev posameznega pooblastila,

d) če je poravnana pristojbina, na blagajni URSP ali na TRR. Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni naslednji podatki:

- ime in priimek ter naslov nalogodajalca

- namen nakazila

- koda namena: GOVT

- znesek pristojbine

- naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

- TRR prejemnika: SI 56 0110 0845 0014 674

- model in sklic na številko: 11 24325-7130007-04.

e) če kandidat izpolnjuje druge zahteve, predpisane za pridobitev posameznega pooblastila.

 

Pomorščak, ki dela na ladji, mora biti usposobljen najmanj v skladu z zahtevami konvencije STCW, kakor določa Priloga I, in imeti predpisano pooblastilo o nazivu.

 

Minimalni standardi usposobljenosti pomorščakov v strojni službi v skladu z zahtevami konvencije STCW:

a) častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW preglednica A-III/1),

b) upravitelj stroja in drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW preglednica A-III/2),

c) član posadke v sestavi strojne straže (STCW preglednica A-III/4),

č) usposobljeni pomorščak stroja (STCW preglednica A-III/5),

d) častnik elektronik (STCW preglednica A-III/6) in

e) ladijski električar (STCW preglednica A-III/7).

 

Pomorščak lahko pristopi k izpitu, predpisanemu za pridobitev posameznega pooblastila, ko izpolni vse druge predpisane zahteve za pridobitev tega pooblastila.