Skoči na vsebino

POSEBNA POOBLASTILA

 

 

Minimalni standardi usposobljenosti pomorščakov za pridobitev posebnih pooblastil v skladu z zahtevami konvencije STCW:

a) osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij (STCW preglednica A-V/1-1-1),

b) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte na vodstveni ravni (STCW preglednica A-V/1-1-2),

c) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni (STCW preglednica A-V/1-1-3),

č) osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina (STCW preglednica A-V/1-2-1),

d) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni (STCW preglednica A-V/1-2-2),

e) osnovna usposobljenost za delo na ladji (STCW preglednice A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4),

f) ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom (STCW preglednica A-VI/2-1),

g) ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (STCW preglednica A-VI/2-2),

h) požarna varnost (STCW preglednica A-VI/3),

i) nujna medicinska pomoč (STCW preglednica A-VI/4-1),

j) zdravstvena oskrba (STCW preglednica A-VI/4-2),

k) ladijski častnik za zaščito (STCW preglednica A-VI/5),

l) ozaveščenost o zaščiti (STCW preglednica A-VI/6-1), 

m) usposobljenost za določene naloge zaščite (STCW preglednica A-VI/6-2).