Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POOBLAŠČENI ZDRAVNIKI

Za pridobitev pooblastil mora pomorščak izpolnjevati predpisane zdravstvene pogoje za delo na ladji.

 

V Republiki Sloveniji so za ugotavljanje zdravstvenih pogojev pomorščakov za delo na ladji pooblaščeni naslednji zdravniki:

 

1. Prim. mag. Šime Kopilović, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

    Zdravstveni zavod Kopilović Portorož, Belokriška cesta 44c, 6320 Portorož
    Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper 

    tel.: + 386 5 66 30 845

    fax.: + 386 5 66 30 847 

    e-naslov: kopilovic.sime(at)gmail.com

 

2. Dr. Boris Kopilović, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

    Zdravstveni zavod Kopilović Portorož, Belokriška cesta 44c, 6320 Portorož
    Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper 

    tel.: + 386 5 66 30 846

    fax.: + 386 5 66 30 847 

    e-naslov: kopilovic.boris@gmail.com

 

3. Prim.prof.dr. Marjan Bilban, dr.med., specialist medicine dela, prometa in športa

    Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje

    Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje

    tel.: + 386 1 585 51 00

    fax.: + 386 1 585 51 01

    e-naslov: info(at)zvd.si, marjan.bilban@zvd.si 

      

    

Pomorščaki lahko svojo zdravstveno sposobnost izkazujejo tudi z zdravniškim spričevalom zdravnika, ki ga je pooblastila država članica Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Ob predložitvi tovrstnega zdravniškega spričevala Uprava RS za pomorstvo preveri pooblaščenost navedenega zdravnika.

 

Pooblaščeni zdravniki v Republiki Hrvaški so objavljeni na spletni strani:

http://cocv.pomorstvo.hr/WebSvjedodzbe/pages/zdravstveneUstanove.jsf

 

Pooblaščeni zdravniki, ki jih je pooblastila Norveška, so objavljeni na spletni strani:

https://www.sdir.no/en/shipping/seafarers/approved-seafarers-doctors/

 

Skladno s Pravilnikom o zdravstvenih pregledih pomorščakov (Uradni list RS, št. 72/17), se pri presoji izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delo na ladji uporabljajo "Smernice za izvajanje predhodnih in rednih pregledov zdravstvene sposobnosti za pomorščake (Guidelines on the medical examinations of seafarers)", vključno s poznejšimi različicami, ki sta jih objavili Mednarodna organizacija dela in Mednarodna pomorska organizacija.