Skoči na vsebino

POOBLAŠČENI ZDRAVNIKI

Za pridobitev pooblastil mora pomorščak izpolnjevati predpisane zdravstvene pogoje za delo na ladji.

 

V Republiki Sloveniji so za ugotavljanje zdravstvenih pogojev pomorščakov za delo na ladji pooblaščeni naslednji zdravniki:

 

1. Prim. mag. Šime Kopilović, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

    Zdravstveni zavod Kopilović Portorož, Belokriška cesta 44c, 6320 Portorož
    Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper 

    tel.: + 386 5 66 30 845

    fax.: + 386 5 66 30 847 

    e-naslov: kopilovic.sime(at)gmail.com

 

2. Dr. Boris Kopilović, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

    Zdravstveni zavod Kopilović Portorož, Belokriška cesta 44c, 6320 Portorož
    Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper 

    tel.: + 386 5 66 30 846

    fax.: + 386 5 66 30 847 

    e-naslov: kopilovic.boris@gmail.com

 

3. Prim.prof.dr. Marjan Bilban, dr.med., specialist medicine dela, prometa in športa

    Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje

    Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje

    tel.: + 386 1 585 51 00

    fax.: + 386 1 585 51 01

    e-naslov: info(at)zvd.si, marjan.bilban@zvd.si 

      

    

Pomorščaki lahko svojo zdravstveno sposobnost izkazujejo tudi z zdravniškim spričevalom zdravnika, ki ga je pooblastila država članica Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Ob predložitvi tovrstnega zdravniškega spričevala Uprava RS za pomorstvo preveri pooblaščenost navedenega zdravnika.

 

Pooblaščeni zdravniki v Republiki Hrvaški so objavljeni na spletni strani:

http://cocv.pomorstvo.hr/WebSvjedodzbe/pages/zdravstveneUstanove.jsf

 

Pooblaščeni zdravniki, ki jih je pooblastila Norveška, so objavljeni na spletni strani:

https://www.sdir.no/en/shipping/seafarers/approved-seafarers-doctors/

 

Skladno s Pravilnikom o zdravstvenih pregledih pomorščakov (Uradni list RS, št. 72/17), se pri presoji izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delo na ladji uporabljajo "Smernice za izvajanje predhodnih in rednih pregledov zdravstvene sposobnosti za pomorščake (Guidelines on the medical examinations of seafarers)", vključno s poznejšimi različicami, ki sta jih objavili Mednarodna organizacija dela in Mednarodna pomorska organizacija.