Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBNOVITEV POSEBNIH POOBLASTIL

Skladno z Manilskimi spremembami 2010 h konvenciji STCW, morajo pomorščaki vsakih 5 let dokazati svojo usposobljenost za naloge, dolžnosti in odgovornosti za: 

 • osnovno usposobljenost za delo na ladji, ki zajema:
  • tehnike za osebno preživetje (Preglednica STCW A-VI/1-1)
  • gašenje požara (Preglednica STCW A-VI/1-2)
 • ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom (Preglednica A-STCW VI/2-1)
 • ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (Preglednica A-STCW VI/2-2)
 • požarno varnost (Preglednica A-STCW VI/3).

Vsi pomorščaki morajo na vsakih 5 let:

 • opraviti osvežitveno usposabljanje ter predložiti potrdilo o opravljenem osvežitvenem usposabljanju pri pooblaščenemu izvajalcu usposabljanja ali
 • opraviti izpit.

Skladno z navedenim se posebna pooblastila »osnovna usposobljenost za delo na ladji« (VI/1), »ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom« (VI/2-1), »ravnanje s hitrim reševalnim čolnom« (VI/2-2) in »požarna varnost« (VI/3), ki so se izdajala z neomejeno veljavnostjo, izdajajo z veljavnostjo 5 let.

 

 

Vloga za pridobitev posebnega pooblastila pomorščaka -> 

 

 

 

Konvencija STCW dopušča možnost opravljanja nekaterih vsebin usposabljanja na ladji. Te vsebine so navedene v priloženih izjavah (Priloga 1, Priloga 2,Priloga 3 in Priloga 4), ki jih pomorščak lahko poda izvajalcu usposabljanja za priznavanje osvežitvenega usposabljanja na ladji, oziroma Upravi RS za pomorstvo, v kolikor se prijavi na izpit. Pogoj je, da ima v zadnjih 5 letih najmanj 1 leto plovbne dobe na ladji, za katero velja SOLAS konvencija, saj so na taki ladji obvezne vaje za osebno preživetje, iskanje, reševanje in obstanek na morju.

 

 

V kolikor poda pomorščak izjavo, da je posamezne vsebine osvojil v okviru opravljenega usposabljanja na ladji, potem ima manj ur usposabljanja na kopnem, in sicer tako, kot je razvidno iz tabele (npr. če je opravil usposabljanje na ladji za tehnike za osebno preživetje, potem usposabljanje na kopnem traja 4 ure, če teh vsebin ni osvojil na ladji, pa mora opraviti usposabljanje na kopnem v celoti).

 

Na podlagi Direktive Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992, ki je bila prenesena v slovenski pravni red s Pravilnikom o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah (Uradni list RS, št. 28/01, 25706 in 43/11), mora biti poveljnik ladje ali oseba, ki jo poveljnik pooblasti za uporabo medicinske opreme, strokovno medicinsko usposobljena in mora svoje znanje obnavljati na vsakih 5 let. V ta namen si morajo osebe, zadolžene za zagotavljanje zdravstvene oskrbe na ladji, v skladu z Uredbo o pooblastilih pomorščakov pridobiti posebno pooblastilo »nujna medicinska pomoč« (Preglednica STCW A-VI/4-1) in »zdravstvena oskrba«  (preglednica STCW A-VI/4-2).


Usposabljanje pri pooblaščenih izvajalcih usposabljanja za pridobitev posebnega pooblastila »nujna medicinska pomoč« traja 3 dni, za pridobitev posebnega pooblastila »zdravstvena oskrba« pa 5 dni.


Pomorščaki morajo vsakih 5 let opraviti osvežitveno usposabljanje ter za obnovitev pooblastila predložiti potrdilo o opravljenem osvežitvenem usposabljanju pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.


Pomorščaki lahko opravijo osvežitveno usposabljanje na naslednje načine:

 • za obnovitev posebnega pooblastila »nujna medicinska pomoč«, osvežitveno usposabljanje v trajanju 2 dni
 • za obnovitev posebnega pooblastila »zdravstvena oskrba«, osvežitveno usposabljanje v trajanju 3 dni
 • če so si pridobili obe posebni pooblastili, lahko za obnovitev obeh pooblastil opravijo samo eno osvežitveno usposabljanje v trajanju 4 dni.

Da bi zagotovili, da bodo naši pomorščaki tudi po 31.12.2016 usposobljeni skladno z zahtevami Manilskih sprememb 2010, pozivamo pomorščake, da se čim prej udeležijo osvežitvenih usposabljanj. Na ta način se boste izognili prevelikemu povpraševanju ob koncu leta 2016, saj se lahko zgodi, da izvajalci usposabljanj ne bi mogli zagotoviti usposabljanja v predvidenem roku vsem pomorščakom. Po opravljenem osvežitvenem usposabljanju pa takoj zaprosite za obnovitev pooblastila o nazivu, da bo lahko Uprava RS za pomorstvo ob koncu leta 2016 (ko preneha prehodno obdobje), uspela v razumnem času obdelati vloge za obnovitev pooblastil.