Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KROVNA SLUŽBA

Pooblastila o nazivu v krovni službi so:

a) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW II/1),

b) prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več (STCW II/2),

c) poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več (STCW II/2),

č) prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 (STCW II/2),

d) poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 (STCW II/2),

e) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 (STCW II/3),

f) poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 (STCW II/3),

g) član posadke v sestavi krovne straže (STCW II/4) in

h) usposobljeni pomorščak krova (STCW II/5).

  

Pooblastilo o nazivu izda uprava na podlagi vloge kandidata, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) če je izkazana identiteta kandidata,

b) če starost kandidata ustreza zahtevam za pridobitev posameznega pooblastila,

c) če kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje, kar dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki ga je izdal pooblaščeni zdravnik,

č) če so zahtevana plovbna doba in obvezna usposabljanja kandidata v skaldu z zahtevami za pridobitev posameznega pooblastila,

d) če je poravnana pristojbina, na blagajni URSP ali na TRR. Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni naslednji podatki:

- ime in priimek ter naslov nalogodajalca

- namen nakazila

- koda namena: GOVT

- znesek pristojbine

- naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

- TRR prejemnika: SI 56 0110 0845 0014 674

- model in sklic na številko: 11 24325-7130007-04.

e) če kandidat izpolnjuje druge zahteve, predpisane za pridobitev posameznega pooblastila.

 

Pomorščak, ki dela na ladji, mora biti usposobljen najmanj v skladu z zahtevami konvencije STCW, kakor določa Priloga I, in imeti predpisano pooblastilo o nazivu.

 

Minimalni standardi usposobljenosti pomorščakov v krovni službi v skladu z zahtevami konvencije STCW:

a) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW preglednica A-II/1),

b) poveljnik in prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW preglednica A-II/2),

c) poveljnik in častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 v obalni plovbi (STCW preglednica A-II/3),

č) član posadke v sestavi krovne straže (STCW preglednica A-II/4),

d) usposobljeni pomorščak krova (STCW preglednica A-II/5).

 

Pomorščak lahko pristopi k izpitu, predpisanemu za pridobitev posameznega pooblastila, ko izpolni vse druge predpisane zahteve za pridobitev tega pooblastila.