Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJBINE

Pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev pooblastila o
nazivu pomorščaka

Izpit

 EUR

Posamezni predmet 

EUR

Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več

185,00

60,00

Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več

200,00

80,00

Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000

190,00

70,00

Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500

45,00

20,00

Poveljnik ladje z bruto tonažo do 500

35,00

/

Član posadke v sestavi krovne straže

35,00

/

Usposobljeni pomorščak krova

35,00

15,00

Častnik strojne straže na ladji z močjo 750 kW ali več

168,00

60,00

Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000kW ali več

180,00

80,00

Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750kW in 3000kW

170,00

70,00

Član posadke v sestavi strojne straže

35,00

/

Usposobljeni pomorščak stroja

35,00

15,00

Častnik elektronik

160,00

60,00

Ladijski električar

35,00

15,00

GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom

55,00

22,00

GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom

45,00

20,00

Poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200

45,00

20,00

Poveljnik jahte z bruto tonažo do 500

45,00

20,00

Častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750kW

45,00

20,00

Mornar motorist

35,00

15,00

Pomorski pilot*

100,00

/

*popravni izpit iz ustnega dela

40,00

/

*popravni izpit iz praktičnega dela

70,00

/

*praktični preizkus pilotiranja in praktični del izpita na ladji z ugrezom nad 16,5 metrov

70,00

/

Pomorski agent

60,00

20,00 

  

 

Pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih
pooblastil pomorščakov
 

Izpit/ EUR

Posamezni predmet

EUR

Osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij

45,00

20,00

Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte na vodstveni ravni

45,00

20,00

Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni

45,00

20,00

Osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina

45,00

20,00

Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni

45,00

20,00

Osnovna usposobljenost za delo na ladji*

70,00

25,00

*če je kandidat oproščen opravljanje izpita v delu, ki se nanaša na prvo pomoč

50,00

20,00

Ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom

45,00

/

Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom

45,00

/

Požarna varnost

70,00

20,00

Nujna medicinska pomoč

45,00

20,00

Zdravstvena oskrba

45,00

/

Ladijski častnik za zaščito

45,00

20,00

Ozaveščenost o zaščiti

35,00

/

Usposobljenost za določene naloge

35,00

15,00

      

 

Pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev potrdila
pomorščakov

Izpit/ EUR

Posamezni predmet/ EUR

Radarski opazovalec

45,00

/

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)

45,00

/

Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS)

45,00

/

       

 

Pristojbina za opravljanje izpita za voditelja čolna, preizkus znanja za upravljanje čolna in izpita za upravljanje z VHF GMDSS postajo

EUR

Posamezni predmet EUR

Izpit za voditelja čolna*

35,0012,00

Izpit za voditelja čolna na celinskih vodah*

35,0012,00

*kadar kandidat istočasno opravlja izpit za voditelja čolna na morju in na celinskih vodah

40,0012,00

VHF GMDSS izpit

30,0012,00

Preizkus znanja za upravljanje čolna na morju*

15,00/

Preizkus znanja za upravljanje čolna na celinskih vodah*

15,00/

*kadar kandidat istočasno opravlja preizkus znanja upravljanje čolna na morju in na celinskih vodah

20,00/

    

 

Tiskovine

EUR

pripravniški dnevnik

30,00

ladijski dnevnik

28,00

strojni dnevnik

28,00

radijski dnevnik

12,00

seznam posadke

10,00

pomorska knjižica

55,00

pilotska izkaznica

8,00

vpisni list za čoln

4,00

izdaja, obnovitev, zamenjava, dvojnik pooblastila ali potrdila

2,00

potrdilo STCW2,00

  

Stroški fotokopiranja uradnih aktov ali listin