Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIREDITVE NA MORJU

 

Izvedba športnih in drugih vodnih prireditev v obalnem morju Republike Slovenije

 

 

Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristaniškega akvatorija  se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in soglasjem upravljalca pristanišča, na drugih delih teritorialnega morja in notranjih morskih vodah pa le z dovoljenjem Uprave RS za pomorstvo (74. člen Pomorskega zakonika in 9. člen Zakona o varstvu pred utopitvami).

 

Prošnja za dovolitev izvedbe vodne prireditve mora vsebovati :

 • navedbo imena in točen naslov organizatorja, ime kontaktne osebe in njeno telefonsko številko (če je možno mobilnega telefona),
 • natančnejšo opredelitev in skico predvidene lokacije prireditve oz. tekmovalnih poti, z navedbo startnega in ciljnega mesta, datum oziroma datume ter vsaj približno uro začetka in zaključka prireditve,
 • navedbo vrste prireditve in približnega števila udeležencev,
 • obrazložitev ukrepov in načinov na katere bo poskrbljeno za varnost udeležencev,
 • podpis odgovorne osebe,
 • upravno takso v višini 22,60 EUR.

Način plačila upravne takse:

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • z vplačilom na TRR štev. SI56 0110 0100 0315 637 - Državne upravne takse.

Iz potrdila o vplačilu na TRR (plačilni nalog UPN) morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • Naziv ali osebno ime nalogodajalca,
 • namen nakazila: Upravna taksa - prireditev na morju,
 • znesek: 22,60 EUR,
 • koda namena: GOVT,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • referenca prejemnika: SI11 24325-7111002-05.

Prošnjo z vsemi zgoraj navedenimi sestavinami, mora organizator vložiti najmanj osem dni pred dnevom prireditve.

 

Ob vsem zgoraj navedenem, pa velja opozoriti še na določila Pomorskega zakonika, ki določa, da čolni in drugi plovni objekti za šport in razvedrilo ne smejo ovirati javnega luškega prometa, torej vplovitve in izplovitve ladij iz pristanišč.

 

Podatki o prireditvah na morju