Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMORSKA KNJIŽICA

 

Vsebino, izdajo in zamenjavo pomorske knjižice ter vpisovanje podatkov vanjo ureja Pravilnik o pomorskih knjižicah (Ur.l. RS, št. 5/2002, 96/2003, 80/2007)
Pomorsko knjižico mora imeti pomorščak, ki se vkrca kot član posadke ladje trgovske mornarice Republike Slovenije. Pomorska knjižica se izda v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Starost prosilca:         

                 

Pomorska knjižica se sme izdati tistemu, ki je dopolnil 16 let starosti.

 

Preden se komu izda pomorska knjižica se ugotovi njegova istovetnost.

  

Pomorska knjižica vsebuje:

 • napis : "Republika Slovenija" ter grb Republike Slovenije in naslov "POMORSKA KNJIŽICA",
 • serijsko številko, s katero je pomorska knjižica vpisana v evidenco izdanih pomorskih knjižic,
 • osebno ime, datum in kraj rojstva ter državljanstvo imetnika pomorske knjižnice,
 • zaznamek, da ima pomorska knjižica 32 strani,
 • osebni opis imetnika pomorske knjižice,
 • podatke o stalnem bivališču (naslov, kraj, občina, država),
 • prostor za imetnikovo fotografijo in podpis,
 • ime organa, ki je izdal pomorsko knjižico, ter kje in kdaj je bila izdana,
 • prostor za podpis osebe, ki je pooblaščena za izdajo pomorske knjižice,
 • podatke o usposobljenosti za delo na ladji (naziv),
 • podatke o zdravniškem pregledu (zdravstvena ustanova, ki je imetniku pomorske knjižice izdala spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo na ladji),
 • imetnikovo krvno skupino,
 • podatke o prejšnjih vkrcanjih na ladje trgovske mornarice Republike Slovenije (trajanje imetnikovih vkrcanj po kategorijah plovbe pred izdajo pomorske knjižice),
 • podatke o vkrcanju in izkrcanju s podpisom in žigom pooblaščene osebe, ki je podatke vpisala (pristanišče in datum vkrcanja oziroma izkrcanja, delovno mesto imetnika pomorske knjižice na ladji, ime in vrsta ladje, ime pristanišča vpisa in država zastave ladje, bruto tonaža ladje, moč pogonske naprave in kategorija plovbe),
 • podatke o odvzemu pooblastila o nazivu oziroma posebnega pooblastila (organ, ki je odločil o odvzemu pooblastila, čas izdaje, številka odločbe, za koliko čase je pooblastilo odvzeto, številka, datum in veljavnost izdanega pooblastila ter organ, ki ga je izdal),
 • prostor za opombe.

Prošnji za izdajo pomorske knjižice je potrebno priložiti:

 • pomorsko knjižico, če jo je izdala Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
 • dve fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 cm
 • osebni dokument, na vpogled
 • potrdilo, da je vkrcan ali se bo vkrcal na ladjo trgovske mornarice RS (le v primeru, da tisti, ki poda vlogo za pridobitev pomorske knjižice, ni državljan Republike Slovenije)
 • zdravniško spričevalo, ki izkazuje, da je oseba telesno in duševno zdrava ter sposobna za določeno delo na ladji, ki ga izda eden od naslednjih pooblaščenih zdravnikov. V Republiki Sloveniji so za ugotavljanje zdravstvenih pogojev pomorščakov za delo na ladji pooblaščeni naslednji zdravniki:

   

  1. Šime Kopilović, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

  Zdravstveni zavod Kopilović Piran, Fornače 35, 6330 Piran
  Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

  tel.: + 386 5 66 30 845

  fax.: + 386 5 66 30 847

  e-naslov: kopilovic.sime(at)gmail.com

   

  2. Boris Kopilović, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

  Zdravstveni zavod Kopilović Piran, Fornače 35, 6330 Piran
  Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Ljubljanska cesta 6a, 6000 Koper

  tel.: + 386 5 66 30 845

  fax.: + 386 5 66 30 847

  e-naslov: kopilovic.boris(at)gmail.com 

   

 • 3. Prim.prof.dr. Marjan Bilban, dr.med., specialist medicine dela, prometa in športa

  Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje

  Zdravniški pregledi se opravljajo na naslovu: Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje

  tel.: + 386 1 585 51 00

  fax.: + 386 1 585 51 01

  e-naslov: info(at)zvd.si, marjan.bilban(at)zvdi.si

Zamenjava

 

Pomorska knjižica se na vlogo stranke zamenja za novo:

 • ko poteče 10 let od dneva izdaje,
 • če so rubrike za vpis podatkov izpolnjene,
 • če imetnik pomorske knjižice spremeni osebno ime,
 • kadar videz imetnika pomorske knjižice ne ustreza več videzu na fotografiji iz pomorske knjižice,
 • če se tako obrabi, da je neuporabna,
 • če se izgubi.

Če se izgubi pomorsko knjižico v RS, mora imetnik to priglasiti Upravi RS za pomorstvo, ki je knjižico izdala. Če se jo izgubi v tujini, mora njen imetnik to priglasiti najbližjemu diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu RS, po vrnitvi v RS pa še Upravi RS za pomorstvo.
Tistemu, ki je izgubil ali kako drugače ostal brez pomorske knjižice, se lahko izda nova pomorska knjižica ko se le-ta prekliče v Uradnem listu RS.

 

Vloga za pogrešitev pomorske knjižice.

 

Vloga za izdajo pomorske knjižice.