Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS IN PRISTOJBIN

  

1. Upravna taksa po posameznih tarifnih številkah in vrednostih, ki so navedene na obrazcu prošnje se lahko poravna: 

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • z vplačilom na TRR štev. SI56 0110 0100 0315 637 - Državne upravne takse.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (stranke),
 • namen nakazila: Upravna taksa po tarifni številki ________,
 • znesek: _______ EUR,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • transakcijski račun prejemnika SI56 0110 0100 0315 637,
 • model in sklic na štev. 11 24325-7111002-06.

2. Dokazilo o poravnani pristojbini za tiskovino, ki znaša 2 EUR se lahko poravna

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • na TRR SI56 0110 0845 0014 674-Drugi prihodki URSP.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (stranke),
 • namen nakazila: Tiskovina ________ (VČ, VHF ali PZ),
 • znesek: 2,00 EUR,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • transakcijski račun prejemnika SI56 0110 0845 0014 674
 • model in sklic na štev. 11 24325-7130007-06.

Kot verodostojno dokazilo o plačilu bo upoštevan plačilni nalog BN 02 v izvirniku, vplačan pri pooblaščenem izvajalcu plačilnega prometa, oziroma potrdilo o izvršenem elektronskem plačilu. Na potrdilu o izvršenem elektronskem plačilu mora stranka pisno podati izjavo, da jamči za verodostojnost listine in jo podpisati (pravne osebe morajo to potrdilo tudi žigosati).