Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRILOGE

 

Priloge k prijavi za pristop k VHF GMDSS izpitu:

   

1. Dokazilo o poravnani upravni taksi po tar. št. 1 in 28/8, ki znaša 19,50 EUR
 

Način plačila upravne takse:

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • na TRR štev. SI56 0110 0100 0315 637 - Državne upravne takse.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
 • namen nakazila: Upravna taksa za pristop k VHF GMDSS izpitu,
 • znesek: 19,50 EUR,
 • koda namena: GOVT,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • IBAN: SI56 0110 0100 0315 637,
 • referenca prejemnika: SI11 24325-7111002-03.

2. Dokazilo o poravnani pristojbini, ki znaša 30,00 EUR
 

Način plačila pristojbine:

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • na TRR štev SI56 0110 0845 0014 674 - Drugi prihodki URSP.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
 • namen nakazila: Pristojbina za pristop k VHF GMDSS izpitu,
 • znesek: 30,00 EUR,
 • koda namena: GOVT, 
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • IBAN: SI560110 0845 0014 674,
 • referenca prejemnika: SI11 24325-7130007-03.

Kot verodostojno dokazilo o plačilu bo upoštevan plačilni nalog BN 02 v izvirniku, vplačan pri pooblaščenem izvajalcu plačilnega prometa, oziroma potrdilo o izvršenem elektronskem plačilu. Na potrdilu o izvršenem elektronskem plačilu mora stranka pisno podati izjavo, da jamči za verodostojnost listine in jo podpisati (pravne osebe morajo to potrdilo tudi žigosati).

 

3. Fotografija velikosti 3,5 x 4,5 cm