Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK PRIJAVE IN IZVEDBE IZPITA

 
Uprava RS za pomorstvo (v nadaljevanju: Uprava) kandidatu določi izpitni rok za opravljanje VHF GMDSS izpita na podlagi kandidatove popolneprijave za pristop k izpitu VHF GMDSS in ga o roku obvesti z načinom obveščanja, ki ga je kandidat izbral na prijavi.

 

V kolikor kandidat želi, da ga v postopku prijave k izpitu zastopa pooblaščenec mora k prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo. V tem primeru se o izpitnem roku obvesti pooblaščenca po e-pošti.

 

V kolikor kandidat na Upravo dostavi nepopolno prijavo, mu Uprava določi rok za dopolnitev prijave. Če kandidat prijavo dopolni v določenem roku, ga Uprava razvrsti na prvi prosti izpitni rok po dopolnitvi prijave. Če kandidat prijave v določenem roku ne dopolni z manjkajočimi prilogami, se prijava s sklepom zavrže. S tem je postopek zaključen.

 

 

Če kandidat brez opravičljivega razloga k izpitu na dan izpitnega roka, ki mu ga je določila Uprava, ne pristopi, ali brez opravičljivega razloga odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se  skladno s tretjim odstavkom 10. člena Pravilnika o upravljanju s čolni šteje, da izpita ni opravil. Glede stroškov izpita se šteje, kot da je izpit opravljal. Kandidat lahko neudeležbo na izpitu opraviči le pisno s potrdilom, ki opravičuje izostanek, pred izpitom. Kot potrdilo, ki opravičuje izostanek od izpitnega roka se šteje zdravniško potrdilo ali potrdilo delodajalca o službeni zadržanosti ali potrdilo pravne osebe, društva, ali druge podobne organizacije, o zadržanosti kandidata na določen izpitni rok. V opravičilu morajo biti navedeni osebni podatki kandidata, razlog in okoliščine zadržanosti na določeni dan izpita, ime in priimek odgovorne osebe, lastnoročni podpis odgovorne osebe in pečat.

 

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega izmed predmetov, mora za opravo izpita pristopiti k popravnemu izpitu iz tega predmeta.

 

Kandidat, ki ne opravi izpita iz dveh predmetov, izpita ni opravil. Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko ponovno pristopi k izpitu po preteku 30dni od dne opravljanja izpita in mora za ponoven pristop k izpitu podati novo prijavo z vsemi potrebnimi prilogami.