Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POPRAVNI IZPIT

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega predmeta, ga lahko ponovno opravlja v roku, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od 2 mesecev od dneva opravljanja izpita. Če k izpitu ne pristopi v tem v roku, se šteje, kot da izpita ni opravil. Kandidat, ki ne opravi popravnega izpita, se šteje, da izpita ni opravil v celoti.

 

Kandidat, ki želi opravljati popravni izpit mora na Upravo RS za pomorstvo posredovati dokazilo o poravnani pristojbini za popravni izpit v višini 12,00 EUR (podrobnejše informacije glede plačila so navedena spodaj).

 

Ob posredovanju potrdila o plačilu lahko kandidat predlaga datum in kraj opravljanja izpita na enemu izmed informativnih izpitnih rokov.

 

Dokazilo o poravnani pristojbini za popravni izpit mora kandidat na Upravo RS za pomorstvo posredovati po pošti na naslov: Ukmarjev trg 2, 6000 Koper ali na e-naslov: ursp.box@gov.si, najmanj 5 dni pred želenim izpitnim rokom. O izpitnem roku boste pisno obveščeni.

 

Informacije glede plačila:

 

1. Dokazilo o poravnani pristojbini za popravni izpit znaša 12,00 EUR

 
Način plačila pristojbine:

  • na blagajni URSP v Kopru,
  • na TRR štev SI56 0110 0845 0014 674 - Drugi prihodki URSP.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

  • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
  • namen nakazila: Pristojbina-popravni izpit VHF GMDSS, 
  • znesek: 12,00 EUR
  • transakcijski račun prejemnika SI56 0110 0845 0014 674,
  • model in sklic na štev. 11 24325-7130007-03.

 

Kot verodostojno dokazilo o plačilu bo upoštevan plačilni nalog BN 02 v izvirniku, vplačan pri pooblaščenem izvajalcu plačilnega prometa, oziroma potrdilo o izvršenem elektronskem plačilu. Na potrdilu o izvršenem elektronskem plačilu mora stranka pisno podati izjavo, da jamči za verodostojnost listine in jo podpisati (pravne osebe morajo to potrdilo tudi žigosati).