Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK PRIJAVE IN IZVEDBE IZPITA

 
Uprava RS za pomorstvo (v nadaljevanju: Uprava) kandidatu določi izpitni rok za opravljanje preizkusa znanja za upravljanje čolna na podlagi kandidatove popolneprijave za pristop k preizkusu znanja za upravljanje čolna in ga o roku obvesti z načinom obveščanja, ki ga je kandidat izbral na prijavi.

 

V kolikor kandidat želi, da ga v postopku prijave k izpitu zastopa pooblaščenec mora k prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo. V tem primeru se o izpitnem roku obvesti pooblaščenca po e-pošti.

 

V kolikor kandidat na Upravo dostavi nepopolno prijavo, mu Uprava določi rok za dopolnitev prijave. Če kandidat prijavo dopolni v določenem roku, ga Uprava razvrsti na prvi prosti izpitni rok po dopolnitvi prijave. Če kandidat prijave v določenem roku ne dopolni z manjkajočimi prilogami, se prijava s sklepom zavrže. S tem je postopek zaključen.

 

Če kandidat brez opravičljivega razloga k preizkusu znanja na dan izpitnega roka, ki mu ga je določila Uprava, ne pristopi, ali brez opravičljivega razloga odstopi, ko je že začel opravljati preizkus znanja, se skladno z drugim odstavkom 20. člena Pravilnika o upravljanju s čolni šteje, da preizkusa znanja ni opravil. Glede stroškov izpita se šteje, kot da je izpit opravljal. Kandidat lahko neudeležbo na preizkusu znanja opraviči le pisno s potrdilom, ki opravičuje izostanek, pred izpitom. Kot potrdilo, ki opravičuje izostanek od izpitnega roka se šteje zdravniško potrdilo ali potrdilo delodajalca o službeni zadržanosti ali potrdilo pravne osebe, društva, ali druge podobne organizacije, o zadržanosti kandidata na določen izpitni rok. V opravičilu morajo biti navedeni osebni podatki kandidata, razlog in okoliščine zadržanosti na določeni dan izpita, ime in priimek odgovorne osebe, lastnoročni podpis odgovorne osebe in pečat.

  

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega predmeta, preizkusa znanja ni opravil. Kandidat, ki preizkusa znanja ni opravil, lahko ponovno pristopi k preizkusu znanja po preteku 14 dni od dne opravljanja preizkusa znanja in mora za ponovni pristop k preizkusu znanja podati novo prijavo z vsemi potrebnimi prilogami.