Skoči na vsebino

POTEK IZPITA

  

O poteku izpita se vodi zapisnik. Po končanem izpitu izpitna komisija oceni uspešnost kandidata in jo vpiše v zapisnik. Če se kandidat po opravljenem izpitu z oceno ne strinja, ima pravico do ugovora pri vodji izpitne komisije. Ugovor mora kandidat vložiti pisno v roku 24 ur oziroma najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju izpita, na katerem se ni strinjal z oceno. Izpitna komisija mora odločiti o ugovoru takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni po prejemu ugovora. Izpitna komisija lahko oceno spremeni ali potrdi. V primeru, če se ne da ugotoviti, ali je ocena izpita pravilna, komisija odloči, da se izpit ponovi. Kandidat opravlja ponovljeni izpit na podlagi vloge za pristop k izpitu, zoper katerega je vložil ugovor.