Skoči na vsebino

IZPITNI PROGRAM

Izpitni program za voditelja čolna - morje

 

1. Pravila o izogibanju trčenja na morju

2. Pomorski predpisi

3. Osnove navigacije

4. Osnove motoroznanstva

5. Mornarska dela in veščine

 

 

Pravila o izogibanju trčenja na morju:

 • izogibanje trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih s praktičnim prikazom,
 • luči in označbe za plovila na mehanski pogon - na jadra in vesla, kadar plovejo, vlečejo, so zasidrane oziroma nasedle ali nesposobne oziroma omejeno sposobne za manevriranje in za plovila med ribarjenjem,
 • zvočni signali,
 • signali in znaki podvodnih dejavnosti.

Pomorski predpisi:

 • vpisovanje čolnov, ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo, red v pristaniščih in ostalih delih morja, oprema in označbe čolna,
 • pravni režim notranjih morskih vod in obalnega morja,
 • omejitve plovbe v posameznih območjih notranjih morskih vod in teritorialnega morja,
 • izobešanje zastave,
 • nadzor nad varnostjo plovbe,
 • prekrški,
 • pomorski upravni organi,
 • pomorske nezgode,
 • reševanje na morju.

Osnove navigacije:

 • določanje položaja čolna,
 • luči in označbe na plovni poti,
 • navtične karte, njihovo branje in uporaba,
 • določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti,
 • priročniki za plovbo,
 • oglasi za pomorščake,
 • kompas in njegova uporaba,
 • plovba pod težjimi pogoji (naravne in umetne ovire: megla, dež, sneg, veter, ozki prehodi, mostovi, kabli in podobno).

Osnove motoroznanstva:

 • delovanje motorja - bencinski in dizelski motor oziroma elektromotor za čoln,
 • priprava motorja za zagon, upravljanje in zaustavitev ter nadzor delovanja motorja,
 • vrste hlajenj in mazanje, kontrolni instrumenti, odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje akumulatorja, vrsta goriva in varnostni ukrepi v času polnjenja ter uporaba sredstev za gašenje požara.

Mornarska dela in veščine:

 • vrste čolnov, material in način gradnje ter vzdrževanje,
 • oprema čolnov,
 • vrste vrvi in njihova uporaba z vozli,
 • krmilo in krmiljenje, stabilnost čolna glede na razporeditev tovora, nadvodje in ugrez, dimenzije čolnov,
 • ravnanje v primeru požara in vdora vode,
 • nasedanje čolna,
 • reševanje osebe iz vode,
 • praktično krmiljenje čolna, pristajanje, sidranje in privezovanje,
 • vremenske napovedi in stanje voda,
 • vetrovi in Beauforjeva lestvica,
 • vpliv morskega ter vodnega toka na plovbo.

 

 

Pravila o izogibanju trčenja na morju:

 • izogibanje trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih s praktičnim prikazom,
 • luči in označbe za plovila na mehanski pogon - na jadra in vesla, kadar plovejo, vlečejo, so zasidrane oziroma nasedle ali nesposobne oziroma omejeno sposobne za manevriranje in za plovila med ribarjenjem,
 • zvočni signali,
 • signali in znaki podvodnih dejavnosti.

Pomorski predpisi:

 • vpisovanje čolnov, ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo, red v pristaniščih in ostalih delih morja, oprema in označbe čolna,
 • pravni režim notranjih morskih vod in obalnega morja,
 • omejitve plovbe v posameznih območjih notranjih morskih vod in teritorialnega morja,
 • izobešanje zastave,
 • nadzor nad varnostjo plovbe,
 • prekrški,
 • pomorski upravni organi,
 • pomorske nezgode,
 • reševanje na morju.

Osnove navigacije:

 • določanje položaja čolna,
 •  luči in označbe na plovni poti,
 • navtične karte, njihovo branje in uporaba,
 • določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti,
 • priročniki za plovbo,
 • oglasi za pomorščake,
 • kompas in njegova uporaba,
 • plovba pod težjimi pogoji (naravne in umetne ovire:  megla, dež, sneg, veter, ozki prehodi, mostovi, kabli in podobno).

 

Osnove motoroznanstva:

 • delovanje motorja -  bencinski in dizelski motor oziroma elektromotor za čoln,
 • priprava motorja za zagon, upravljanje in zaustavitev ter nadzor delovanja motorja,
 • vrste hlajenj in mazanje, kontrolni instrumenti, odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje akumulatorja, vrsta goriva in varnostni ukrepi v času polnjenja ter uporaba sredstev za gašenje požara.

Mornarska dela in veščine:

 • vrste čolnov, material in način gradnje ter vzdrževanje,
 • oprema čolnov,
 • vrste vrvi in njihova uporaba z vozli,
 • krmilo in krmiljenje, stabilnost čolna glede na razporeditev tovora, nadvodje in ugrez, dimenzije čolnov,
 • ravnanje v primeru požara in vdora vode,
 • nasedanje čolna,
 • reševanje osebe iz vode,
 • praktično krmiljenje čolna, pristajanje, sidranje in privezovanje,
 • vremenske napovedi in stanje voda,
 • vetrovi in Beauforjeva lestvica,
 • vpliv morskega ter vodnega toka na plovbo.