Skoči na vsebino

UPORABA INFORMACIJ

Pogoji uporabe spletnih strani

 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za posledice takšnih sprememb.

Vse informacije in druge stvaritve, do katerih ima uporabnik dostop na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, so proste posebnega avtorskega pravnega varstva in so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom, s tem, da je uporabniku dovoljeno povzemanje vsebine naših spletnih strani tako, da pri vsaki uporabi navede vir in avtorstvo. Uporabnik, ki ravna v nasprotju z navedenim, v skladu s predpisi odgovarja za posledice. Objavljena besedila predpisov in odločitev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo se lahko povzemajo, ne da bi bilo treba za to navesti vir.