Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALOGE IN CILJI, POROČILA O DELU

 

Z januarjem 1995 se je na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS, št. 71/04) dotedanja Pristaniška kapitanija preimenovala in organizacijsko ustrezno preoblikovala v Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, kot organ v sestavi Ministrstva za promet.

 

Naloge Uprave Republike Slovenije za pomorstvo

 

Naloge Uprave Republike Slovenije za pomorstvo so:

 • skrb za varnost plovbe ter nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda,
 • skrb za vzdrževanje objektov za varnost plovbe,
 • izdajanje soglasij z vidika pogojev za varnost plovbe za varnost in obnovo objektov pristaniške infrastrukture in objektov na obali ali v morju, ki lahko vplivajo na varnost plovbe,
 • inšpekcijski nadzor nad varnostjo plovbe,
 • radijska službe bedenja in urejanje pomorskega prometa,
 • vodenje ladijskega registra in vpisnika morskih čolnov,
 • izvajanje strokovnih izpitov za pridobitev nazivov člana ladijske posadke v trgovski mornarici in izdajanjem ustreznih pooblastil osebam, ki izpite opravijo,
 • izdajanje pomorskih knjižic,
 • izdajanje dovoljenj za izvedbo prireditev na morju in
 • izvajanje mednarodnih konvencij s področja pomorstva in zaščite morskega okolja.

Cilji Uprave Republike Slovenije za pomorstvo

 

Cilje Uprave za pomorstvo v veliki meri določa in pogojuje področna zakonodaja, v skladu s katero Uprava RS za pomorstvo:

 • skrbi za nadzor morja in obale na varnostnem, plovbnem in ekološkem področju,
 • predlaga ukrepe razvojne politike na področju pomorstva,
 • podpira razvoj koprskega pristanišča ter spodbuja širitev stalnih pomorskih poti,
 • ščiti javni interes na področjih pristaniških dejavnosti, pilotaže, vleke in reševanja ladij ter potniškega pomorskega prometa,
 • zagotavlja pogoje za razvoj tovornega in turističnega ladjarstva, ki bo sposobno poslovati na svetovnem trgu,
 • skrbi za zagotavljanje umne rabe obalnega območja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
 • spodbuja razvoj pomorskega in prometnega šolstva in podpira razvoj znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi,
 • v sodelovanju s sosednjima obmorskima državama skrbi za nadzor o pomorskih plovnih poteh in režimih plovbe ter ribolovnih območjih v Jadranskem morju.

Poročila o delu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo