Skoči na vsebino

KADROVSKI NATEČAJI

 

Interni natečaji

  

Obvestilo o internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta direktor pomorske inšpekcije, šifra delovnega mesta 43.

Datum objave: 25.10.2011

 

Obvestilo o internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik-svetovalec, šifra delovnega mesta 96.

Datum objave: 4.10.2011


Obvestilo o internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta koordinator tehnike in logistike-višji svetovalec, šifra delovnega mesta 139.

Datum objave: 13.05.2011 

 

Obvestilo o internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik, šifra delovnega mesta 112.

Datum objave: 26.04.2011 

 

Obvestilo o internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec, šifra DM 147.

Datum objave: 6.4.2011 

 

 

Javni natečaji

 

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra delovnega mesta 234)

Vloga za zaposlitev DM 234

Datum objave: 30.5.2018

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik-svetovalec (šifra delovnega mesta 256)

Datum objave: 4.4.2018

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik višji svetovalec (šifra delovnega mesta 262)

Datum objave: 4.4.2018

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra delovnega mesta 236)

Vloga za zaposlitev DM 236

Datum objave: 17.8.2017

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik-svetovalec (šifra delovnega mesta 238)

Vloga za zaposlitev DM 238

Datum objave: 15.6.2017

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik-svetovalec (šifra delovnega mesta 106)

Vloga za zaposlitev DM 106

Datum objave: 11.04.2017

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - svetovalec (šifra delovnega mesta 106)

  

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik-svetovalec (šifra delovnega mesta 100)

Datum objave: 14.10.2016

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar (šifra delovnega mesta 146

Datum objave: 05.08.2016

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - Svetovalec, šifra DM 106.

 

Obvestilo o javnem natečaju za azsedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - Svetovalec, šifra DM 96.

Datum objave: 11. 12. 2015

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - VTS operater, šifra DM 105.

Datum objave: 24.10.2014

  

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik, šifra DM 81.

Datum objave: 02.09.2014

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - VTS operater, šifra DM 105.

Datum objave: 02.09.2014

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - svetovalec, šifra DM 96.

Datum objave: 08.11.2011

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik, šifra DM 112.

Datum objave: 13.05.2011

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar, šifra DM 146.

Datum objave: 15.02.2011

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec, šifra DM 148.

Datum objave: 24.12.2010 

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik, šifra DM 112.

Datum objave: 05.11.2010 

 

Obvestilo o javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - svetovalec, šifra DM 96.

Datum objave: 06.08.2010 

  

 

Objave drugih prostih delovnih mest

 

Obvestilo o zaključku javne objave za uradniško delovno mesto PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC, šifra delovnega mesta 251, za določen čas štirih mesecev oziroma do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca.

Datum objave: 20.2.2018

 

Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo: PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC (šifra DM 251), za določen čas štirih mesecev oziroma do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca

- objavljeno: 24 1.2018
- rok prijave: 8 dni

 

Obvestilo o zaključku javne objave za prosto strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 , šifra DM 202

Datum objave: 29.12.2016

 

Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (šifra DM 202) v Sektorju za varovanje obalnega morja

Datum objave: 8.12.2016 - zadnji dan za prijavo je 13.12.2016.

 

Obvestilo o izbiri po javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta KOORDINATOR V - UPRAVLJALEC PLOVILA, šifra DM 206

Datum objave: 9.8.2016

 

Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo: KOORDINATOR V - UPRAVLJALEC PLOVILA v Sektorju za varovanje obalnega morja (šifra DM: 206)

Datum objave 1.8.2016 - rok za prijavo 3 delovne dni

 

 

Obvestilo o končanem postopkui javne objave za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/1 , šifra DM 201

Datum objave: 5.2.2016

 

Obvestilo o končanem postopku javnega objave za zasedbo prostega delovnega mesta PODSEKRETAR , (šifra DM: 145), nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke in sicer do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta.

Datum objave: 11.03.2016

 

15.02.2016

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo:

Podsekretar (šifra DM: 145) v sektorju za investicije, nepremičnine in finance.

- objavljeno: 15.02.2016 - rok za prijavo 3 dni

 

15.01.2016

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo:

strokovni sodelavec VII/1 (šifra DM 201) v Sektorju za varovanje obalnega morja.

- objavljeno: 15.1.2016 - zadnji dan prijave je 20.1.2016

 

14. 3. 2014

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo: VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM 196) v Sektorju za investicije, nepremičnine in finance

- objavljeno: 14.3.2014 - zadnji dan za prijavo je 21.3.2014 

 

14. 3. 2014

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo: VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM 197) v Sektorju za pomorske listine in splošne zadeve

- objavljeno: 14.3.2014 - zadnji dan za prijavo je 21.3.2014

 

Obvestilo o zaključeni javni objavi za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC, šifra DM 196.

Datum objave: 25.4.2014

 

Obvestilo o zaključeni javni objavi za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec, šifra DM 197.

Datum objave: 25.4.2014 

 

 

Obvestila o zaključenih natečajnih postopkih

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja  za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ,  šifra DM 234

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja  za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC ,  šifra DM 262

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja  za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC ,  šifra DM 256

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC ,  šifra DM 238

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo preostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - svetovalec,  šifra DM 100.

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - svetovalec, šifra DM 106.

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - VTS operater, šifra DM 105.

Datum objave: 14.01.2015

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik, šifra DM 81.

Datum objave: 08.12.2014

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik-VTS operater, šifra DM 105.

Datum objave: 20.10.2014

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik-svetovalec, šifra DM 96.

Datum objave: 8.11.2011

 

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta direktor pomorske inšpekcije, šifra DM 43.

Datum objave: 25.10.2011

 

Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik - svetovalec, šifra DM 96.

Datum objave. 13.10.1011 

 

Obvestilo o ustavitvi postopka internega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec, šifra DM 147.

Datum objave: 6.4.2011

 

Obvestilo o ustavitvi postopka internega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta koordinator tehnike in logistike, šifra DM 139.

Datum objave: 13.05.2011

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzornik, šifra DM 112.

Datum objave: 13.05.2011

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar, šifra DM 146.

Datum objave: 15.02.2011

 

Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pristaniški nadzronik, šifra DM 112.

Datum objave: 26.04.2011

 

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar, šifra DM 145.

Datum objave: 6.1.2011

 

Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar, šifra DM 146.