Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROŠKI POSREDOVANJA

 

Na podlagi 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, organ zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij.

 

Organ ne zaračuna stroškov:

  • za vpogled v dokumente,
  • za telefonsko posredovanje informacij,
  • za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
  • za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Na podlagi 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ter soglasja Ministrstva za javno upravo št. 092-87/2006/2 z dne 06.12.2006, izdaja direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo  naslednji Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

 

Vrsta materijalnih stroškov

EUR

ena stran fotokopije formata A4

0,06

ena stran fotokopije formata A3

0,13

ena stran fotokopije večjega formata

1,25

ena stran barvne fotokopije formata A4

0,63

ena stran barvne fotokopije formata A3

1,25

elektronski zapis na eni zgoščenki CD

2,09

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R

2,92

elektronski zapis na eni disketi

1,25

posnetek na eni videokaseti

4,17

posnetek na eni audiokaseti

2,09

pretvorba ene strani dokumenta formata A4
iz elektronske v fizično obliko

0,13

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata
A4 iz elektronske v fizično obliko

 1,25

pretvorba ene strani dokumenta formata A4
iz fizične v elektronsko obliko 

0,08

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4
iz fizične v elektronsko obliko 

0,13

posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov - za operacijo ene poizvedbe

3,74

posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva - 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca (referenta) s. V stopnjo izobrazbe

7,51

posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva - 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca (višjega referenta) s. VI stopnjo izobrazbe

8,76

posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva - 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca (podsekretarja) s. VII stopnjo izobrazbe

19,61

poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve

    

 

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja znašajo (v EUR brez DDV).

 

Stroške plača prosilec s plačilnim nalogom po prejemu zahtevanih informacij, v kolikor materialni stroški posredovanja informacij ne presežejo 83,46 EUR.
Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 83,46 EUR, lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog.

 

Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij ali polog v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa.