Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Informacija javnega značaja je vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, ne glede na obliko, v kateri se informacija nahaja, in ne glede na njen nastanek, hkrati pa ne gre za katero izmed izjem, ki so določene v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatki, poslovna skrivnost, varstvo osebnih podatkov, ipd.).

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo javnost dela s sprotnimi objavami prečiščenih besedil predpisov, programov, sklepov, stališč, mnenj, študij in drugih podobnih dokumentov na svetovnem spletu (internetu). S konkretnimi odgovori na posamezna vprašanja, prošnje ali zahteve, ki jih dobi po telefonu, pošti, telefaksu, elektronskem naslovu posameznih funkcionarjev ministrstva in (splošnem) elektronskem naslovu ministrstva, pa s prosilcem stopi v neposreden komunikacijski odnos, s čimer javnost dela nadgradi še z odprtostjo delovanja ministrstva.

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Slovenska ustava namreč v 39. členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Prav tako se z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja omogoča državljanom ustavna pravica iz 44. člena, ki govori o neposrednem in posrednem sodelovanju državljanov pri upravljanju javnih zadev.

 

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

  

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja