Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BAROMETER KAKOVOSTI

Rezultati barometra kakovosti v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo

Pridobivanje povratne informacije od odjemalcev uprave

 

 

 

 

V decembru 2010 so stopile v veljavo spremembe 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanaša na ugotavljanje kakovosti in določa:

 

 

(1) Organi državne uprave, ki poslujejo s strankami, izvajajo postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede poslovanja s strankami najmanj enkrat v obdobju dveh let.

Ugotavljanje zadovoljstva notranjih odjemalcev uprave - sodelojočih organov - anketa se je izvajala od 05.12.2016 do 06.01.2017. Rezultati ankete, na podlagi 11 odgovorjenih vprašalnikov, so prikazani v razpredelnici spodaj. Znani organi so bili zaprošeni, da ocenijo, kako so zadovoljni s posameznim področjem/ vidikom našega sodelovanja.

 

Povprečna ocena
Vaše izkušnje z organom / organizacijo kot celoto3,91
Prijaznost, pripravljenost pomagati in najti rešitev s strani zaposlenih4,00
Strokovnost in zanesljivost zaposlenih3,91
Pravočasnost reševanja zadev, v predpisanih rokih4,00
Ustreznost in jasnost informacij, ki ste jih dobili na podlagi vaše zahteve / vloge3,64
Dostopnost, popolnost in ažurnost informacij o organu / organizaciji4,18

Skupna povprečna ocena je znašala : zelo sem zadovoljen

3,94

 

 

 

Sprotno ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev uprave se je izvajalo meseca oktobra 2016.  Rezultati ankete so prikazani v razpredelnici spodaj: 

 

 

Vprašalniki za mesec oktober 2016

Povprečna ocena

Skupno število vprašalnikov = 108

Zadovoljstvo z opravljeno storitvijo

4,91

Odnos / dosegljivost uslužbencev v času reševanja vaše zadeve

4,78

Hitrost reševanja vaše zadeve

4,76

Povprečna ocena vseh treh odgovorov

4,82

 

Sprotno ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev uprave se je izvajalo od 17.11.2014 do 17.12.2014. Rezultati ankete so prikazani v razpredelnici spodaj: 

 

Vprašalniki od 17.11. do 17.12.2014

Povprečna ocena

Skupno število vprašalnikov                                 =           154

Zadovoljstvo z opravljeno storitvijo

4,72

Odnos / dosegljivost uslužbencev v času reševanja vaše zadeve

4,72

Hitrost reševanja vaše zadeve

4,64

Povprečna ocena vseh treh odgovorov

4,68

 

 

Letno ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev Uprave RS za pomorstvo v prvem polletju 2012 najdeteTUKAJ.

 

Sprotno ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev uprave se je izvajalo od 4.11.2012 do 04.12.2012. Rezultati ankete so prikazani v razpredelnici spodaj:

Vprašalniki od 04.11. do 4.12.2012

Povprečna ocena

 

Skupno število vprašalnikov                                                              =         113

Zadovoljstvo z opravljeno storitvijo

4,65

Odnos / dosegljivost uslužbencev v času reševanja vaše zadeve

4,50             

 

Hitrost reševanja vaše zadeve

4,53

 

Povprečna ocena vseh treh odgovorov

4,56

 

Ugotavljanje zadovoljstva notranjih odjemalcev uprave - sodelojočih organov - anketa se je izvajala od 15.11.2012 do 15.12.2012. Rezultati ankete, na podlagi 16 odgovorjenih vprašalnikov, so prikazani v razpredelnici spodaj. Znani organi so bili zaprošeni, da ocenijo, kako so zadovoljni s posameznim področjem/ vidikom našega sodelovanja.

 Povprečna ocena
Vaše izkušnje z organom / organizacijo kot celoto4,50
Prijaznost, pripravljenost pomagati in najti rešitev s strani zaposlenih4,56
Strokovnost in zanesljivost zaposlenih4,63
Pravočasnost reševanja zadev, v predpisanih rokih4,53
Ustreznost in jasnost informacij, ki ste jih dobili na podlagi vaše zahteve / vloge4,47
Dostopnost, popolnost in ažurnost informacij o organu / organizaciji4,50

Skupna povprečna ocena je znašala :

(med zelo in popolnoma sem zadovoljen)

4,53

   

Z Uredbo o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju (UR. list RS, št. 101/2010), ki je stopila v veljavo 14.12.2010, se racionalizira poslovanje organov državne uprave in nosilcev javnih pooblastil iz državne pristojnosti pri izvajanju postopkov ugotavljanja kakovosti poslovanja s strankami. Podaljšuje se časovno obdobje za izvajanje obstoječih enoletnih ugotavljanj kakovosti poslovanja s strankami na dve leti in hkrati ukinja obveznost izvajanja mesečnega zadovoljstva strank. Slednja je predvidevala, da organi državne uprave strankam omogočijo dostopnost do posebnega vprašalnika (ki ga je določil minister, pristojen za javno upravo in je sestavljen iz petih vprašanj), kot tudi da v postopkih, ki so začeti na zahtevo stranke, vprašalnik skupaj z aktom, s katerim se je postopek zaključil, in ovojnico, pošljejo vsakemu uporabniku upravnih storitev. Predlagani spremembi omogočata prihranitev finančnih (za poštnino, ovojnice za vračanje vprašalnikov, vzdrževanje aplikacije za obdelavo podatkov) in kadrovskih (obdelava vprašalnikov) resursov, ki so nujni za izvajanje obstoječih ugotavljanj kakovosti poslovanja s strankami.

Ugotavljanje zadovoljstva strank se je izvajalo do 13.12.2010 z vprašalnikom, ki vsebuje štiri vprašanja. Stranke so vprašanja ovrednotili z ocenami od 1 do 5.  

 

V preglednicah so objavljeni podatki za prvo in drugo polletje 2010, prvo in drugo polletje 2009, prvo in drugo polletje 2008 in za prvo in drugo polletje 2007.

 

Vprašalniki 2010

Povpr.

ocena
julij

Povpr.

ocena
avgust

Povpr.

ocena
september

Povpr

ocena

oktober

Povpr.

ocena

november

Povpr.

ocena

december

Število vprašalnikov23082 85106103
Ocena kakovosti dela uslužbencev4,764,83 4,684,744,71
Ocena odnosa uslužbencev do strank4,734,85 4,644,764,75
Ocena hitrosti opravljenega dela4,644,79 4,744,764,59
Ocena urejenosti URSP4,494,59 4,494,754,63
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov  4,664,77 4,644,754,67

Vprašalniki 2010

Povpr.

ocena
januar

Povpr.

ocena
februar

Povpr.

ocena
marec

Povpr

ocena

april

Povpr.

ocena

maj

Povpr.

ocena

junij

Število vprašalnikov3065119122206233
Ocena kakovosti dela uslužbencev4,874,714,724,664,734,70
Ocena odnosa uslužbencev do strank4,804,724,684,674,694,70
Ocena hitrosti opravljenega dela4,904,78 4,734,674,694,60
Ocena urejenosti URSP4,834,454,554,414,404,46
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov  4,854,674,674,604,634,62

Vprašalniki 2009

Povpr.

ocena
julij

Povpr.

ocena
avgust

Povpr.

ocena
september

Povpr

ocena

oktober

Povpr.

ocena

november

Povpr.

ocena

december

Število vprašalnikov16973 11217413692
Ocena kakovosti dela uslužbencev4,764,82 4,764,784,724,86
Ocena odnosa uslužbencev do strank4,734,77 4,784,794,754,83
Ocena hitrosti opravljenega dela4,644,84 4,864,704,754,95
Ocena urejenosti URSP4,394,50 4,494,484.654,53
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov  4,634,73 4,724,694,724,77

Vprašalniki 2009

Povpr.

ocena
januar

Povpr.

ocena
februar

Povpr.

ocena
marec

Povpr

ocena

april

Povpr.

ocena

maj

Povpr.

ocena

junij

Število vprašalnikov48125 171248176276
Ocena kakovosti dela uslužbencev4,944,83 4,884,814,794,76
Ocena odnosa uslužbencev do strank4,904,75 4,934,794,794,76
Ocena hitrosti opravljenega dela4,904,82 4,904,744,744,72
Ocena urejenosti URSP4,394,64 4,474,564,494,48
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov  4,784,76 4,804,734,704,68

Vprašalniki 2008

Povpr.

ocena
julij

Povpr.

ocena
avgust

Povpr.

ocena
september

Povpr

ocena

oktober

Povpr.

ocena

november

Povpr.

ocena

december

Število vprašalnikov27985 10514612395
Ocena kakovosti dela uslužbencev4,774,81 4,824,774,804,74
Ocena odnosa uslužbencev do strank4,774,73 4,904,814,804,77
Ocena hitrosti opravljenega dela4,734,77 4,744,754,764,77
Ocena urejenosti URSP4.394,19 4,324,654,304,44
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov  4,674,63 4,704,754,674,68

Vprašalniki 2008

Povpr.

ocena
januar

Povpr.

ocena
februar

Povpr.

ocena
marec

Povpr

ocena

april

Povpr.

ocena

maj

Povpr.

ocena

junij

Število vprašalnikov69117 175223263249
Ocena kakovosti dela uslužbencev4,914,78 4,694,714,804,75
Ocena odnosa uslužbencev do strank4,874,80 4,734,794,774,76
Ocena hitrosti opravljenega dela4,834,82 4,714,694,684,69
Ocena urejenosti URSP4,734,54 4,394,544,594,54
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov  4,844,74 4,63 4,684,714,69

Vprašalniki 2007

Povpr.

ocena
januar

Povpr.

ocena
februar

Povpr.

ocena
marec

Povpr

ocena

april

Povpr.

ocena

maj

Povpr.

ocena

junij

Število vprašalnikov80109 206294262363
Ocena kakovosti dela uslužbencev4,854,83 4,824,734,734,76
Ocena odnosa uslužbencev do strank4,854,85 4,804,794,714,73
Ocena hitrosti opravljenega dela4,854,72 4,804,724,684,70
Ocena urejenosti in dostopnosti URSP4,514,62 4,614,634,684,61
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov  4,774,76 4,76 4,72 4,704,70

Vprašalniki 2007

Povpr.

ocena
julij

Povpr.

ocena
avgust

Povpr.

ocena
september

Povpr

ocena

oktober

Povpr.

ocena

november

Povpr.

ocena

december

Število vprašalnikov345142 109119111129
Ocena kakovosti dela uslužbencev4,754,78 4,824,694,764,74
Ocena odnosa uslužbencev do strank4,774,75 4,784,694,814,77
Ocena hitrosti opravljenega dela4,734,72 4,784,844,824,72
Ocena urejenosti URSP4,614,57 4,554,434,454,61
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov  4,724,71 4,734,664,714,71

  

V letu 2009 je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo  prejela 1800 izpolnjenih vprašalnikov s povprečno oceno vseh štirih odgovorov 4,73.

 

V letu 2008 je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo  prejela 1929 izpolnjenih vprašalnikov s povprečno oceno vseh štirih odgovorov 4,70.

 

V letu 2007 je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo  prejela 2269 izpolnjenih vprašalnikov s povprečno oceno vseh štirih odgovorov 4,72.

 

Največje število vprašalnikov do sedaj je 536, prejetih junija 2006, katerih povprečna ocena zadovoljstva strank je bila 4,55.

 

          Loredano Cetin

           GLAVNI SKRBNIK

           VIŠJI PRISTANIŠKI NADZORNIK

              VIŠJI SVETOVALEC I

.