Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVEDBA DEL OKTOBER 2013

Uprava RS za pomorstvo je v septembru zaključila z izvajanjem del 1. faze poglabljanja plovnega kanala v bazen 1 koprskega tovornega pristanišča. Gre za območje izven akvatorija koprskega tovornega pristanišča. Dela je izvajalo podjetje Luka Koper INPO d.o.o. Po predhodno izvedenih pripravljalnih delih na kopnem (postavitev cevovoda) so dela na morju potekala od začetka septembra 2012 do začetka avgusta 2013, sledila so zaključna dela na kopnem (odstranitev cevovoda). Izkopanih je bilo skupno ca 156.000 m3 morskega mulja (merjeno v raščenem stanju), ki je bil odložen v predhodno zgrajene kasete (kaseta 5A in kaseta na območju kamionskega terminala). Zaradi zapolnitve kaset je trenutna globina vplovnega kanala manjša od načrtovanih -14 m in sicer -13.3 m (hidrografsko). Kanal je za polno operativnost potrebno opremiti še s plovnimi oznakami, prav tako je v teku ažuriranje pomorskih kart. Vsa do sedaj izvedena dela so bila sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada v deležu 85%.

 

V začetku septembra 2013 je Uprava RS za pomorstvo pričela z izgradnjo kasete na območju Ankaranske Bonifike, na zahodnem delu parcele 799/29, k.o. Ankaran. Kaseta bo služila za odlaganje morskega mulja iz poglabljanja vplovnega kanala v bazen 1 koprskega tovornega pristanišča na koto -15 m hidrografsko. Načrtovani volumen kasete znaša ca 196.000 m3, predviden rok za dokončanje del je začetek januarja 2014. Sledi izvedba poglabljanja, predvidoma bo potrebno izkopati ca 150.000 m3 mulja (merjeno v raščenem stanju). Celotna izvedba kasete in poglabljanja se prav tako sofinancirani z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada v deležu 85%.