Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVEDBA DEL MAJ 2014

 

Uprava RS za pomorstvo je v sredini aprila 2014 zaključila z izgradnjo kasete na območju ankaranske bonifike (na delu parcele 799/29, k.o. Ankaran). Dela je v večji meri oteževalo obilno deževje v novembru 2013 oz. januarju in februarju 2014, ki je dodobra razmočilo temeljna tla ter preprečevalo vgradnjo materiala v nasipe. Zaradi razmočenih tal je na manjšem delu obodnih nasipov prišlo tudi do prekomernega posedanja, kar je terjalo dodatne sanacijske ukrepe. Zaradi vsega navedenega so se dela podaljšala za približno 3 mesece. Izgradnja je sicer potekala skladno s projektno dokumentacijo, v začetku aprila je bila izdana odločba o poskusnem obratovanju za dobo 1 leta. Investitor je objekt prevzel v sredini aprila 2014. Dela je izvajalo podjetje Grafist d.o.o. s partnerjem Finali Obala d.o.o. Izvedena dela so bila sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada v deležu 85%.

 

Takoj po prevzemu kasete na ankaranski bonifiki je investitor kaseto predal v uporabo izvajalcu poglabljanja, tj. Luka Koper INPO d.o.o. Slednje je v sredini aprila 2014 pričel z izvedbo poglobitve plovnega kanala v bazen 1 koprskega tovornega pristanišča na koto -15 m hidrografsko. Območje poglabljanja je dolgo 1000 m in široko 165-210 m, skupna površina znaša 20 ha. Ocenjena potrebna količina izkopa znaša 150.000 m3. Izkopani material – morski mulj - se preko tlačnega cevovoda dolžine preko 3.500 m kot mešanica vode in mulja prečrpava v omenjeno kaseto. Izvajalec bo tekom izvedbe poglabljanja za doseganje večje natančnosti izkopa izvajal tudi sprotno brananje morskega dna. Pogodbeni rok za dokončanje del je 10 mesecev od uvedbe v delo, tj. sredina februarja 2015. Izvedba del je sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada v deležu 85%.

 

Trenutno je v teku tudi poglabljanje bazena 1 znotraj koprskega tovornega pristanišča na koto -14 m, za kar je zadolžena Luka Koper d.d. Ker je poglabljanje plovnega kanala in bazena 1 neposredno povezano, si Uprava RS za pomorstvo nenehno prizadeva k skupnemu cilju, tj. sočasna (in čim prejšnja) zagotovitev čim večje razpoložljive globine na celotnem plovnem koridorju.