Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOHEZIJSKI SKLAD

Naziv operacije: Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču
Upravičenec in investitor: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vlogi organa upravljanja 2. julija 2012 izdalo Odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za projekt »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču«, 11.5.2015 pa spremembo odločbe, s katero je obdobje koriščenja sredstev za izvedbo projekta podaljšalo do 31.12.2015 . Projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

 

Kratek opis operacije:


Predmet naložbe je poglobitev plovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču na –15 m globine. Poglabljanje bo stopenjsko, in sicer bo naprej izvedena poglobitev na –13 m in –14 m. Do konca leta 2015 naj bi se izvedla poglobitev plovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča iz sedanjih -11,4 m na -15 m. Projekt zajema tudi izgradnjo dveh kaset za odlaganje izkopanega materiala. Izkopani material, ki bo nastal pri poglabljanju, se bo odlagal v za to predvidene kasete, tako da se bo transportiral preko cevovoda do kaset. Trasa cevovoda poteka v razpoložljivem koridorju preko operativnih površin koprskega tovornega pristanišča do končnega iztoka v kasete. Celotna dolžina cevovoda je ocenjena na 3.550 m. Namen poglobitve plovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča je omogočiti vplutje ladij z večjim ugrezom, povečati varnost plovbe in izboljšati konkurenčnost in prepoznavnost pristanišča.


Investicija je skladna z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije, s Politiko evropskih pristanišč, v sklopu katere je sprejeta Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o politiki evropskih pristanišč (2008/2007 (INI)) ter z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, natančneje z 2. razvojno prioriteto »Cestna in pomorska infrastruktura«.

Višina odobrenih sredstev za projekt znaša 15,77 milijona evrov, od tega znaša prispevek Skupnosti 13,33 milijona evrov, prispevek proračuna pa 2,44 milijonov evrov.

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 1.1.2007 do 31.12.2015.

 

V začetku novembra 2015 so bila izvedbena dela na projektu zaključena, kanal je s tem poglobljen na koto -15 m. Celotna dolžina kanala tako znaša 1.100 m, širina165 - 210 m; skupna površina cca 20 ha.

 

Skupna končna vrednost celotnega projekta znaša 9,2 mio EUR, od tega cca 7,2 mio EUR evropskih sredstev ter cca 2,0 mio EUR iz proračuna RS. Vrednost vseh gradbenih del znaša 8,2 mio EUR, ostali stroški za izvedbo projekta pa znašajo 1,0 mio EUR (vse navedene vrednosti vključujejo DDV).

 

Izvedba del - oktober 2013

 

Izvedba del - maj 2014

 

Zaključek del - november 2015


Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o projektu, so:

  • Gregor Mavrič, univ. dipl. inž. grad.,
  • Ines Hrastič Pavlič, univ.dipl. ekon.,
  • Lea Grubišić, univ. dipl. prav.

Organ upravljanja: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Kohezijski e-kotiček (julij 2012)

Objava Ministrstva za Gospodarksi razvoj in tehnologijo

Objava Ministrstva za infrastrukturo