Skoči na vsebino

SREDSTVA EVROPSKIH SKLADOV

Projekti v izvajanju:

  

Naziv operacije:Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču
Upravičenec in investitor:Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Skupna višina stroškov projekta:

15,77 milijona EUR

Prispevek Skupnosti:13,33 milijona EUR
Datum pričetka operacije:01.01.2007
Datum konca operacije:30.04.2015
 
Naziv operacije:ANNA - Advanced National Networks for Administrations
Spletna stran: www.annamsw.eu
Upravičenec in investitor:Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Skupna višina stroškov projekta:455.176 EUR
Prispevek Skupnosti:200.000 EUR
Datum pričetka operacije:24.01.2012
Datum konca operacije:31.12.2015