Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odobritev operacije "Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah"

 

 

Dne 31.12.2018 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, odobrila finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije za operacijo "Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah".

 

Cilj predmetne operacije je vzpostaviti Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah in tako izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe na morju.

   

V okviru vzpostavitve navedenega centra bo nameščena nova oprema, ki bo skupaj z organizacijo službe nadzora ladijskega prometa prispevala k znatnemu znižanju verjetnosti nastanka izrednega dogodka vse do 75 %. Pojavnost tovrstnih dogodkov se bo z obstoječih 20 let podaljšala na obdobje 80 let.

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 7 "lzgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti", prednostne naložbe 7.3 "Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T", speclfičnega cilja "Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju".
 

Klučni podatki o operaciji:

Naziv operacije: Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah
Upravičenec: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije: 2.249.670,04 EUR

Prispevek Evropske unije: 1.563.313,06 EUR (85 %)