Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA VAROVANJE OBALNEGA MORJA

Sektor za varovanje obalnega morja

Vodja sektorja

Podsekretar

Arturo Steffe, mag.inž.pom

telefon: +386 5 66 32 100

e-pošta: artur.steffe(at)gov.si


Sektor za varovanje obalnega morja izvaja specializirane strokovne naloge Uprave in sicer operativne naloge v zvezi z varstvom pred onesnaženjem morja in ukrepanjem ob nenadnem onesnaženju morja. Območje izvajanja nalog je morje, ki obsega notranje morske vode in teritorialno morje Republike Slovenije po predpisih o pomorstvu, razen v območju koprskega tovornega pristanišča, kot je opredeljeno v predpisu, ki ureja upravljanje koprskega tovornega pristanišča, opravljanje pristaniške dejavnosti, podelitev koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču in drugih pristaniščih, kot so opredeljena v ustreznih aktih oziroma na območjih podeljenih vodnih pravic.

 

Naloge Sektorja za varovanje obalnega morja so:

 

  • čiščenje gladine morja in preprečevanje onesnaženja vodnih zemljišč morja,
  • odstranjevanja plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz morja,
  • zagotavljanje stalne pripravljenosti za izvajanje ukrepov varstva pred nenadnim onesnaženjem morja in spremljanje nenadnega onesnaženja morja,
  • zbiranje, razvrščanje in začasno skladiščenje odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju ukrepov varstva pred nenadnim onesnaženjem morja,
  • oddaja odpadkov iz prejšnje alineje v obdelavo zaradi njihove predelave ali odstranjevanja (v skladu s sklenjeno pogodbo s pooblaščenim izvajalcem),
  • zagotavljanje sodelovanja z drugimi organi državne uprave ter organi in službami za zaščito in reševanje v skladu z državnim načrtom zaščite in reševanja ob nesrečah na morju,
  • zagotavljanje oz. sprotno obnavljanje zalog čistilnih sredstev in nabav nove opreme – naprav za učinkovito operativno izvajanje ukrepov na morju,
  • redno in investicijsko vzdrževanje plovil, naprav in materialnih sredstev, namenjenih za operativno izvajanje preventivnih in interventnih nalog varstva morja pred onesnaženjem,
  • zagotavljanje stalne operativne pripravljenosti plovil, naprav in materialnih sredstev za čiščenje in preprečevanje onesnaženj.