Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je bila ustanovljena 01.01.1995 in deluje kot organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo ter opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter varnost plovbe na morju.

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo kot organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo in prostor, opravlja upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in pristaniške infrastrukture, nadzora nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti ter opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju pomorskega prometa in pristaniške infrastrukture ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je, na podlagi pristojnosti, ki jih ima po Pomorskem zakoniku in Zakonu o varstvu pred utopitvami, prekrškovni organ, ki ob storitvi prekrškov o njih odloča po hitrem postopku.

 

Za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog ter za učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog na posameznih ožjih delovnih področjih iz pristojnosti uprave, ki so glede na naravo, vrsto in način opravljanja medsebojno povezane, so v upravi organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

 

1. Sektor za pomorske listine in splošne zadeve

2. Kapitanija

  • Oddelek za pristaniški promet - Koper
    • Izpostava Izola
    • Izpostava Piran
  • Oddelek za nadzor prometa in reševanje

3. Sektor za varovanje obalnega morja

4. Sektor za investicije, nepremičnine in finance

5. Pomorska inšpekcija

 

Mednarodno sodelovanje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo